1. Miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk
  2. Stärkt ekonomisk och social sammanhållning. Minskade regionala skillnader
  3. Hållbar utveckling av landsbygden. Miljö och innovation
  4. En fungerande arbetsmarknad och ökad sysselsättning

Var med och utveckla Sverige!

Här hittar du information om de europeiska struktur- och investeringsfonderna i Sverige.

Havs- och fiskerifonden

Utvecklar ett miljömässigt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Bidrar till att utveckla kustbygderna.

Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Utvecklar lantbruk och landsbygd. Prioriterar miljö, hållbar utveckling och innovation.

Regionala utvecklingsfonden

Bidrar till att stärka ekonomisk och social sammanhållning samt stärkt utveckling i regionerna.

Socialfonden

Skapar fler och bättre jobb i Europa. Bidrar till en fungerande arbetsmarknad och en ökad sysselsättning.